Regulamin

PROCES REZERWACJI

 • Rezerwacji dokonujemy poprzez kontakt pod numerem telefonu +48 533794666
 • Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając zadatek w wysokości  30% wartości usługi na konto bankowe.

Numer konta bankowego:

Ośrodek Wypoczynkowy Złote Piaski Marcin Wypych

PKO BP S.A. 91 1020 1026 0000 1702 0401 8339

    

 • W przypadku braku w/w wpłaty we wskazanym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
 • Pozostała część w wysokości 70 % wartości usługi płatna na miejscu w dniu przyjazdu gotówką lub przelewem bankowym.
 • Oferta jest bezzwrotna
 • Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
 • W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Covid 19 w przypadku wprowadzenia zakazu wynajmu wpłacone kwoty zwracane będą w formie Vouchera do wykorzystania w kolejnym sezonie.

 

DOBA HOTELOWA I MELDUNEK

 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu a kończy do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 • Podczas meldunku pobrana zostanie w gotówce  kaucja zwrotna w wysokości 500 PLN na poczet możliwych szkód powstałych w trakcie pobytu, oraz opłata klimatyczna wg stawki Urzędu Gminy Postomino.
 • Zameldowanie po godz. 20:00 wiąże się z wcześniejszym ustaleniem telefonicznym.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 • Uwagi dotyczące jakichkolwiek uszkodzeń lub innych niedogodności prosimy zgłaszać niezwłoczne po ich stwierdzeniu. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody oraz zniszczenia domków, przedmiotów wyposażenia, urządzeń technicznych lub infrastruktury obiektu, powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.
 • Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
 • Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci i zobowiązani są  do zapewnienia im opieki w szczególności podczas przebywania na placu zabaw.
 • Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb wewnątrz domku. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania (usunięcie przykrego zapachu) w wysokości 200 zł.
 • Grillowanie możliwe jest tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
 • Zabrania się używania w domkach grzałek, grzejników i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.
 • Przyjmujemy tylko małe zwierzęta, psy tylko małe ras uznawanych za nieagresywne (po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem Ośrodka) – pobyt pupila 50 PLN/doba.
 • W przypadku zgubienia klucza  od domku lub pilota od bramy wjazdowej gość zobowiązany będzie do uiszczenia  zapłaty w wysokości 50 zł – klucz, 100 zł – pilot.
 • Na terenie ośrodka przebywać mogą jedynie osoby zameldowane, inne osoby po wcześniejszym zgłoszeniu do obsługi i uzyskaniu zgody.
 • Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00 – 7:00, nieprzestrzeganie ciszy nocnej, po zwróceniu uwagi o tym fakcie przez obsługę Ośrodka i dalszym nieprzestrzeganiu ciszy nocnej, spowoduje utratę całej kwoty kaucji wpłaconej za domek.
 • Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innym gościom, po zwróceniu uwagi o tym fakcie przez obsługę Ośrodka i dalszym zachowaniu niezgodnym z przyjętymi zasadami ogólnoludzkimi, spowoduje utratę całej kwoty kaucji wpłaconej za domek.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub które zachowują się w sposób agresywny i wulgarny.
 • W dniu wyjazdu Najemca zobowiązany jest do pozostawienia domku w czystości  włączając w to umycie naczyń oraz usunięcie wszelkich odpadów. W przypadku znacznych naruszeń Najemca zostanie obciążony kwotą za dodatkowe sprzątanie w wysokości 150 PLN. Kwota zostanie potrącona z kaucji.
 • Należy bezwzględnie przestrzegać ustalonej godziny wymeldowania. Opóźnienie zawinione przez Najemcę spowoduje naliczenie opłaty w wysokości równej należności za kolejną dobę najmu.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 • Na terenie obiektu obowiązuje segregacja śmieci, dlatego prosimy o wyrzucanie odpadów do odpowiednio przystosowanych do tego kontenerów.
 • Istnieje możliwość wypożyczenia wanienki oraz krzesełka dla dziecka (w miarę dostępności)
 • Istnieje możliwość wymiany pościeli (20 PLN)
 • Na niestrzeżonym parkingu na terenie obiektu przysługuje jedno miejsce parkingowe na każdy domek. Dodatkowe miejsce parkingowe 20 PLN/doba – liczba dodatkowych miejsc jest ograniczona.
 • Nie odpowiadamy za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach lub na terenie Ośrodka oraz za pozostawione samochody. Parking znajdujący się na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
 • Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do internetu.
 • Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów i utraty całej kwoty kaucji wpłaconej za domek.
 • Treść polityki prywatności Ośrodka Wypoczynkowego Złote Piaski Marcin Wypych znajduje się w recepcji oraz na stronie www.zlote-piaski.pl

 

KONTAKT

Ośrodek Wypoczynkowy Złote Piaski

Marcin Wypych

ul. Leśna 1, 76-107 Jarosławiec

tel. 533794666