UE

Loga UE

Unia Europejska


Ośrodek Wypoczynkowy Złote Piaski Marcin Wypych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost konkurencyjności Ośrodka Wypoczynkowego Złote Piaski poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu turystycznego.”  


Cele projektu

CELEM PROJEKTU jest wzrost konkurencyjności i zniwelowanie zjawiska sezonowości poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług turystycznych do Ośrodka Wypoczynkowego Złote Piaski Marcin Wypych. Celem cząstkowym jest dostosowanie przedsiębiorstwa do skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur i zakup wyposażenia.


Planowane efekty:

- Liczba wprowadzonych innowacji produktowych (1,00 szt.)

- Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie utrzymana dzięki realizacji inwestycji (2 etaty)

- Wzrost przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów


Wartość całego projektu: 2 233 507,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 998 723,00 PLN